คู่มือมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Standard

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ไฟล์ดาวน์โหลด

ส่วนของสมาชิก กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

คู่มือมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(CBT Standard Handbook)

โดย พจนา สวนศรี , สมภพ ยี่จอหอ
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I)
พฤษภาคม 2556