รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว ฉบับที่ 7 (การท่องเที่ยวโดยชุมชน)

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ไฟล์ดาวน์โหลด

ส่วนของสมาชิก กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเรื่องเด่นในฉบับ
รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว ฉบับที่ 7 (มกราคม-มีนาคม 2560)
.
เป็นงานเขียนที่เรียบเรียงเรื่องราวการก่อเกิด CBT
ผู้คนที่เกี่ยวข้อง
องค์ความรู้ที่เป็นทุนความรู้เพื่อเดินต่ออย่างมีบทเรียน
CBT-I เป็นองค์กรเล็ก ๆ
ที่ก่อเกิดมาจาก REST และ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จากที่เราเป็นองค์กรด้านการพัฒนา
เมื่อมาจับงานท่องเที่ยวคนก็ว่านักพัฒนาไม่เข้าใจธุรกิจท่องเที่ยว
.
เมื่อคลุกกับงานจนเข้าใจงานทั้งด้านการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือการพัฒนา หรือเรียกว่า "Community Development"
และพัฒนา CBT ให้เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือที่เรียกว่า "Tourism Development" อันประกอบด้วย Product development, Marketing and Operation
.
คนก็ตั้งคำถามว่า "คุณจะเป็นอะไรกันแน่ จะเป็น NGOs หรือ เป็นบริษัททัวร์"
ในยุคนั้นคนไม่ยอมรับ "การเป็นทั้งสองอย่าง แต่เป้าหมายเพื่อชุมชน"
แต่ปัจจุบัน เขาเรียกว่า "กิจการเพื่อสังคม" หรือ Social Enterprise (SE)
.
ส่วนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นก็ประสบปัญหาถูกท้าทายว่า...เมื่องานวิจัยจบ ชุมชนได้วิเคราะห์ศักยภาพและมีโอกาสในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จะส่งต่องานวิจัยสู่งานพัฒนาได้อย่างไร CBT-I จึงก่อกำเนิดขึ้น เป็นองค์กรด้านการวิจัยและพัฒนา และแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน อาทิ การตลาดที่เหมาะสม ช่องทางการตลาด การทำงานกับ supply chain และการผลักดัน CBT สู่นโยบายชาติ
.
เป็นที่น่าดีใจที่ CBT ได้รับการขานรับและมีหลายหน่วยงานทั้งรัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาเข้ามารับลูกและสานต่อ ทำให้วันนี้ CBT เป็นที่รับรู้ รู้จัก และเป็นวาระแห่งชาติ
.
CBT-I ไม่ใช่เจ้าของ CBT
เราเพียงแค่เป็นผู้ริเริ่ม ร่วมพัฒนา ทำเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง
พบปะกับแรงเสียดทาน อาทิ ผู้บุกเบิกและบุกรุกให้ชุมชนเป็นเหยื่อของการท่องเที่ยว
พบกับความท้าทายถ้าชุมชนไม่พร้อมขาย อย่าส่งต่อเรื่องการตลาด
พบกับข้อเรียกร้องว่าหาก CBT เป็นเครื่องมือการพัฒนาได้จริง ก็ต้องได้รับการขานรับในระดับนโยบาย
.
เมื่อได้รับโอกาสให้เป็นเรื่องเด่นประจำฉบับ
จึงใช้โอกาสนี้เล่าพัฒนาการ CBT ไทยผ่าน Timeline
นำผลการวิจัยล่าสุดมาอ้างอิง
รวบรวมรายชื่อ โทร.หาชุมชนเพื่อ Update
ว่ามี CBT เกิดใหม่และตายไปกี่แห่ง
ผู้ที่เข้าไปเยี่ยมเยียนชุมชนเป็นชาวไทยหรือต่างชาติ
.
วันนี้เราควรช่วยกันเป็นเจ้าภาพไม่ใช่เจ้าของ
มอง CBT อย่างวิเคราะห์และรอบด้าน
นำบทเรียนมาเป็นบทเรียน
เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ และใช้ชุดความรู้ที่มีการสร้างไปพัฒนาต่อ
.
คัดลอกเฉพาะบทความที่เขียนลงวารสาร
ส่วนฉบับเต็มที่ประกอบด้วยเรื่องอื่น ๆ ประจำฉบับ
คงต้องติดตามในเว็บไซด์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
.
หรือเข้าไปที่ลิงค์นี้เพื่ออ่านอย่างต่อเนื่อง
รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว ฉบับที่ 7