สรุปประเด็นงานสัมมนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-Forum 2017)

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ไฟล์ดาวน์โหลด

ส่วนของสมาชิก กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

สรุปประเด็นงานสัมมนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-Forum 2017) 

วันที่ 5 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร
มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่