เวทีพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่าย CBT เชียงใหม่ (ภาคชุมชน)

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

แกลลอรี่ภาพ

ประมวลภาพบรรยากาศ การประชุมเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทสเพื่อการจัดการ ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่" ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยจัดขึ้นในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยในวันที่ 7 นี้เป็นภาพของภาคชุมชนที่เข้าร่วมรับฟัง และอัพเดทฐานข้อมูลชุมชนของตนเอง