บริการจัดศึกษาดูงาน

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

แกลลอรี่ภาพ

ทางเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการจัดศึกษาดูงานในประเด็นต่าง ๆ ให้กับชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ

สนใจติดต่อ ที่